Pro lékaře

Nabízím kompletní spektrum endodontických ošetření, revize endodontických ošetření,
a to včetně proteticky ošetřených zubů s kořenovými nástavbami, odstraňování zalomených nástrojů, ošetření perforací, periapikální chirurgii i endodontické konzultace a poradenství
při plánování ošetření.

Poskytujeme spolupráci při ošetření neošetřitelných pacientů, ať už dětí, či dospělých.

Nabízíme stáže se zaměřením na endodoncii, adhezivní stomatologii, pedostomatologii a další.