Pro pacienty

Jsem praktický zubní lékař vlastně rodinného ražení. Nabízím komplexní péči s důrazem
na detailnost provedení, koncepčnost, ucelenost a proklientský přístup. V praxi to znamená,
že součástí každého našeho společného příběhu bude plán ošetření, který společně složíme
z mého návrhu a z Vašich představy, potřeb a priorit. Z plánu ošetření pak společně vytvoříme harmonogram, díky němuž jsme schopni určit priority a i komplexnější a finančně náročnější ošetření rozložit v čase a učinit jej takdostupnějším.

Pro pacienty

Již deset let pracuji s operačním mikroskopem, jejž rutinně využívám při všech výkonech
od preventivních prohlídek přes výplně, endodoncie až po protetické ošetření.

Jsem endodontista. Ošetření kořenových kanálků je specifická disciplína vyžadující enormní trpělivost a zaměření na detail. V tomto mám dlouholetou zkušenost, sleduji trendy v oboru, účastním se mezinárodních kongresů a sympozií. Jsem schopen vyřešit i velmi komplikované případy, včetně odstranění kořenových nástaveb, zalomených nástrojů, perforací kořene apod.

Pro pacienty

Věnuji se estetické stomatologii, fasetám a bílým výplním. Provádíme protetické ošetření (korunky a můstky) nejen na zubech, ale na většině značek implantátů.

Mám zkušenost s rozsáhlými protetickými ošeřeními včetně kompletních rekonstrukcích
na implantátech.

Pro pacienty

Nebojím se dětí ani pacientů s fobií. Zatímco většina zubních lékařů lékařů ošetření dětí odmítá, umíme citlivým a vstřícným přístupem zvládnout ošetření 95% tzv. „neošetřitelných“ pacientů.

A pro ty zbylé máme možnost ošetření s užitím rajského plynu, v premedikaci, sedaci, či celkové anestézii.

Pro pacienty

Nedílnou součástí moderní preventivní péče jsou služby dentální hygienistky, která se o Váš chrup bude starat společně se mnou.

Úkolem dentální hygienistky není zuby jednou za půl roku očistit, ale především ve vzájemné spolupráci se mnou i pacientem najít takový systém motivace, instruktáže a koučingu, abyste zvládli udržovat každodenní domácí ústní hygienu na takové úrovni, že se Vám další kazy již tvořit nebudou. Nabízíme kompletní preventivně profylaktickou péči, individuálně koncipovaný systém recallů
a instruktáží ústní hygieny, air-flow, ale také péči a parodontitidou postižený chrup a samozřejmě
i bělení zubů.